Finommechanika Kft.

Érintkezés 8600 Siófok, Fő u. 47-53
finommechanika@finommechanika.hu
http://www.finommechanika.hu/
Type:

Leírás

Elnyerni és megtartani Ügyfeleink, partnereink megelégedettségét!

Működési területünkön az iroda-, kassza-, számítástechnikai kereskedelem és szolgáltatás meghatározó elemének a minőséget tekintjük, azt a mindennapi munkánk részeként tekintjük. Minőségpolitikánk, melyben elkötelezzük magunkat a minőség és a folyamatos tökéletesítés mellett egységesen és teljes körűen érvényes a Kft. valamennyi kereskedelemmel és szolgáltatással kapcsolatos működési folyamatára és tevékenységére. Rugalmasan alkalmazkodunk a piac új kihívásaihoz és ügyfeleink folyamatosan változó elvárásaihoz.

Céljaink:

* Tevékenységünk középpontjában az Ügyfél áll. Az Ügyfél igényeinek magas szintű, folyamatos kielégítését tűzzük ki célul, hogy elnyerjük megelégedettségüket.
* Az Ügyfeleinkkel, partnereinkkel kötött szerződéseinknek, megállapodásainknak mindig a megfelelő időben, és minőségben teszünk eleget a mindenkori törvényekben és előírásokban szabályozottak szerint, a rendelkezésre álló anyagi, tárgyi eszközök és személyi állomány minőség-centrikus, hatékony működtetésével, szervezésével.

* Törekszünk a minden érdekelt számára előnyös hosszú távú együttműködési kapcsolatok kialakítására

* Elkötelezettek vagyunk a folyamatos minőségi fejlődés megvalósításában, a műszaki, technológiai és ügyfélszolgálati feladatok minőségének tökéletesítésében. Célunk a minőségpolitika megvalósítására képes munkatársi közösség kialakítása.

* Munkafolyamatainkat szabályozzuk, ellenőrizzük, és értékeljük a kapott információk és adatok alapján, annak érdekében, hogy a hibák előfordulását megelőzzük, és új célokat és fejlesztéseket tűzzünk ki. Minden tevékenységünknek a magas színvonalú, minőségi kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység érdekeit kell szolgálnia.Eszközeink:

* A minőségi célok elérése érdekében a kereskedelem és szolgáltatás folyamatait az ISO 9001:2000. szabványos minőségirányítási rendszerbe foglaljuk. Kialakítjuk, működtetjük és továbbfejlesztjük a minőségirányítási rendszer személyi, tárgyi és módszertani feltételeit,  melynek biztosítéka egy független fél általi tanúsítás.

* Támogatjuk és megköveteljük a korszerű szakmai ismeretek elsajátítását és alkalmazását. Rendszeres szakmai és minőségügyi képzéssel, oktatással biztosítjuk a munkatársak felkészültségét és önképzését.

* Elkötelezetten végzett minőségi munkával hozzájárulunk a Kft. alapvető céljainak eléréséhez.

Hely

Siófok, Magyarország
Siófok, Fő u. 47-53, 8600